wave

LUCKY GROUP


Công Trình:  NHÀ XƯỞNG MAY MẮN

Địa chỉ : Đường Số 24 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM

Nhà Thầu Chính: Công Ty TNHH MTV SQC

Vai Trò: Cung cấp lắp đặt mặt dựng, cửa đi, cửa sổ, vách nhôm kính.

Năm thực hiện: 2022

LUCKY GROUP
LUCKY GROUP
LUCKY GROUP
LUCKY GROUP
LUCKY GROUP
LUCKY GROUP